Săm xe đạp

Grid List

Hiển thị kết quả duy nhất

SĂM XE ĐẠP DRC

SĂM XE ĐẠP DRC
Liên hệ

Quy cách

– 121/2x21/4, 12×2.50-7

– 14×13/8x15/8, 14×3.00-8

– 16×3.00-10, 16×1.75/1.90, 16×1.75/1.90/2.10

– 18×2.125, 18×2.125/2.50

– 20×3.00-14, 20×1.75/1.95/2.10, 20×13/4(500)

– 22×1.75/1.95

– 24×1.75/1.90/1.95/2.10, 24×2.10, 24×13/8(600)

– 26×1.95/2.125, 26×11/2x13/8, 26×13/8(660)

– 27×13/8 (690)

– 28×13/8x15/8 (680)